2012

 

dotyk_historii_015
Trzy opowieści o Armii Krajowej przeprowadzili w dniu 19 października 2012 roku członkowie Stowarzyszenia. Każda trwała ponad 60 minut, a słuchaczami była młodzież z kieleckich szkół. Wszystko odbywało się w pomieszczeniach więzienia przy ulicy Zamkowej w Kielcach – organizatorem był Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. W opowieściach uczestniczyła sześcioosobowa grupa „Jodły”. Opowieść prowadzona była w oparciu o losy oddziału partyzanckiego Armii Krajowej pod dowództwem Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”. Jako pierwsze stowarzyszenie rozpoczęliśmy cykl lekcji historii prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym.
pastwo_podziemne_2012_008
Wspólnym zdjęciem z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą oraz kapitanem Zbigniewem Mielczarkiem, Prezesem Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej delegacja Stowarzyszenia zakończyła uroczystości 73 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Miało to miejsce 30 września 2012 roku w Kielcach. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Katedrze. Następnie zgromadzeni przeszli przed pomnik AK gdzie miała miejsce część oficjalna. Bolała nikła liczba uczestników uroczystości. Potwierdziło to trafność naszej decyzji o organizowaniu innej formy uczczenia rocznicy - czyli organizacji Gry Miejskiej.