pastwo_podziemne_2012_008
Wspólnym zdjęciem z Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą oraz kapitanem Zbigniewem Mielczarkiem, Prezesem Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej delegacja Stowarzyszenia zakończyła uroczystości 73 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Miało to miejsce 30 września 2012 roku w Kielcach. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Katedrze. Następnie zgromadzeni przeszli przed pomnik AK gdzie miała miejsce część oficjalna. Bolała nikła liczba uczestników uroczystości. Potwierdziło to trafność naszej decyzji o organizowaniu innej formy uczczenia rocznicy - czyli organizacji Gry Miejskiej.