1.Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” posiada konto bankowe o numerze:

86 2030 0045 1110 0000 0251 5610

Dane właściciela: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" Występy 20, 29-105 Krasocin


2. Na konto można wpłacać składki członkowskie, które zgodnie z Uchwałą nr 10/2009
Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” wynoszą:
-członek zwyczajny i nadzwyczajny 10,00 zł miesięcznie, z tym, że
nieletni i bezrobotni ze składek zostają zwolnieni,
uczący się płacą 50 procent składki.
-członek wspierający: nie mniej niż 50 zł miesięcznie.

3.Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że zgodnie z uchwałą władz członkowie, którzy zalegają z opłatami składek nie otrzymują podczas rekonstrukcji historycznych broni.