warszawa_i_kajetanw_054
Wspólnym zdjęciem z żołnierzami 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej, władzami Środowiska Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Dowódcą Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr Wiesławem Grudzińskim zakończył się w dniu 8 września 2012 roku nasz udział w zorganizowanym w stolicy Święcie Kawalerii Polskiej.
W Warszawie stawiliśmy się w sile 13 osób z Kielc i Radomia, w pełnym umundurowaniu i pod bronią. Przybyliśmy, jako jednostka spieszona. Najpierw wzięliśmy udział w uroczystościach na Placu Marszałka Jozefa Piłsudskiego, a następnie w defiladzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Największe wrażenie wywarło jednak na nas spotkanie z kombatantami. Znaleźliśmy także chwilę aby z Maciejem Zapolskim, synem ostatniego dowódcy Pułku, zastanowić się nad wspólnymi działaniami w najbliższej przyszłości.
Strona Internetowa Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego: http://www.ak-kresy.pl/aktualnosci,obchody-swieta-kawalerii-polskiej,27.html