Kopia_logo_gry
Ponad 60 osób, z 18 kieleckich szkół, wzięło 29 września 2012r, udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie "JODŁA" Grze Miejskiej „KONSPIRACJA”. Przedsięwzięcie miało za zadanie przypomnieć obchodzoną właśnie 73 rocznicę powstania i historię Polskiego Państwa Podziemnego. Zespoły młodzieży dowiadywały się historii Armii Krajowej (Służba Zwycięstwu Polsce, Związek Walki Zbrojnej) oraz Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj pokonując dwie trasy. Pierwsza z nich przeznaczona dla szkół podstawowych i gimnazjów dotyczyła podziemnej prasy (druk oraz kolportaż)  oraz wywiadu. Druga, którą pokonywali uczniowie szkół średnich dotyczyła dywersji i działań partyzanckich.
Uczestnicy gry odwiedzali kolejne punkty kontaktowe gdzie spotykali łączników. Oczywiście kontakt następował dopiero po wymienieniu odpowiedniego hasła. Na punktach kontaktowych miały miejsce spotkania z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Historii Kielc, którzy opowiadali o wybranych działaniach ruchu oporu.  Młodzież na trasie spotkała także żołnierzy Armii Krajowej. W Antykwariacie Igora Metzgera o swoich wojennych przeżyciach opowiadał Zbigniew Mielczarek Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach, a w Antykwariacie przy ulicy Piotrkowskiej 29 o zamachach na Franza Wittka opowiadał ich wykonawca Henryk Pawelec „Andrzej”.
Uczestnicy gry mieli także do wykonania konkretne zadania. Przenosili konspiracyjne pisma, a starsi broń. Podczas tej części Gry wszystkich spotykała „niespodzianka” – spotkanie z patrolem żołnierzy Wehrmachtu i Gestapo. Reakcje były przeróżne, ale na zakończenie uczestnicy zgodnie twierdzili, że zaskoczenie było całkowite, a reakcje niespodziewane. Młodzież zapaliła także znicze przed pomnikiem Armii Krajowej oraz pod pamiątkową tablicą na Więzieniu przy ulicy Zamkowej.
Gra zakończyła się właśnie w więzieniu przy ulicy Zamkowej, gdzie uczestnicy oglądali wystawę Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. Dostępna była także wystawa uzbrojenia przywieziona specjalnie przez pracowników Muzeum im. Orła Białego ze Skarżyska-Kamiennej.  Nasi koledzy ze Stowarzyszenia 4 Pułku Piechoty Legionów prezentowali zaś uzbrojenie i umundurowanie piechoty z okresu II Rzeczpospolitej.
Na zakończenie wszyscy uznali, że Gra była sukcesem, a wszystkie zespoły prawidłowo odpowiadały na pytania zadawane im na punktach kontaktowych. Wygrali wszyscy i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez: Wojewodę Świętokrzyską, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Kielc, Instytut Pamięci Narodowej oraz Igora Metzgera.