dotyk_historii_015
Trzy opowieści o Armii Krajowej przeprowadzili w dniu 19 października 2012 roku członkowie Stowarzyszenia. Każda trwała ponad 60 minut, a słuchaczami była młodzież z kieleckich szkół. Wszystko odbywało się w pomieszczeniach więzienia przy ulicy Zamkowej w Kielcach – organizatorem był Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. W opowieściach uczestniczyła sześcioosobowa grupa „Jodły”. Opowieść prowadzona była w oparciu o losy oddziału partyzanckiego Armii Krajowej pod dowództwem Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”. Jako pierwsze stowarzyszenie rozpoczęliśmy cykl lekcji historii prowadzonych na Wzgórzu Zamkowym.
Podczas opowieści prezentowaliśmy archiwalne zdjęcia, umundurowanie oraz uzbrojenie oddziałów partyzanckich.
Autorem zdjęć w naszej galerii jest Hubert Krawczyński:http://www.jodla.org/galerie/category/36-lekcja-historii-w-wizieniu