2012

warszawa_i_kajetanw_088
9 września br delegacja Stowarzyszenia ze sztandarem Korpusu „JODŁA” wzięła udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, gmina Zagnańsk, zaszczytnego imienia Armii Krajowej. Uroczystość została połączona z jubileuszem 50-lecia szkoły i przybyły na nią zarówno tłumy uczniów wraz z rodzinami jak i absolwenci. W tak podniosłej uroczystości nie zabrakło oczywiście kombatantów. W ceremonii wzięli udział reprezentanci Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Okręgu w Kielcach.
warszawa_i_kajetanw_054
Wspólnym zdjęciem z żołnierzami 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej, władzami Środowiska Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Dowódcą Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr Wiesławem Grudzińskim zakończył się w dniu 8 września 2012 roku nasz udział w zorganizowanym w stolicy Święcie Kawalerii Polskiej.
W Warszawie stawiliśmy się w sile 13 osób z Kielc i Radomia, w pełnym umundurowaniu i pod bronią. Przybyliśmy, jako jednostka spieszona. Najpierw wzięliśmy udział w uroczystościach na Placu Marszałka Jozefa Piłsudskiego, a następnie w defiladzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza.