2015

2015sosw2 marca 2015r., na zaproszenie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego, odwiedziliśmy Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr. 1 w Kielcach. Podczas ponad godzinnej opowieści, uzupełnionej pokazem multimedialnym, przybliżyliśmy historię Żołnierzy Wyklętych na przykładzie 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej oraz okoliczności i przebieg rozbicia więzienia w Kielcach w 1945r. Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy postawy młodzieży.

100 9413     Pamięć o Żołnierzach Wyklętych zobowiązuje. Z tego powodu tegoroczny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca, uczciliśmy w Kielcach i Żyrardowie. Do tego ostatniego miasta pojechaliśmy na zaproszenie współorganizatorów Dnia, Szwadronu Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów. Sami mamy prawo noszenia tych samych barw pułkowych, a to zobowiązuje. Wystawiając sekcję partyzancką wzięliśmy udział w uroczystości na Placu Jana Pawła II, a następnie w Mszy Świętej. Na zakończenie wystawiliśmy wartę przy pomniku AK. Na zdjęciu obok już po uroczystościach z kolegami z Żyrardowa, którym dziękujemy za zaproszenie. Nie mogło nas oczywiście zabraknąć w Kielcach. Delegacja Stowarzyszenia w składzie: Anna Woźniak, Iwona Baran i Zygmunt Pęksyk stanowiła poczet sztandaru Korpusu Kieleckiego AK „JODŁA" biorąc udział we wszystkich uroczystościach jakie odbyły się w mieście.