zwz-ak2015     W niedzielę, 15 lutego br., obchodziliśmy rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. W Kielcach po Mszy Świętej w Bazylice Katedralnej uczestnicy przeszli pod pomnik Armii Krajowej. Kolumnę prowadził poczet sztandarowy Korpusu Kieleckiego AK "JODŁA", wystawiony przez nasze Stowarzyszenie, w składzie: Anna Woźniak, Iwona Baran i Zygmunt Pęksyk. Uroczystości prowadził Dionizy Krawczyński.

     14 lutego 1942r. gen. Sikorski przesłał, drogą radiową, do gen. Roweckiego rozkaz o zmianie nazwy Związek Walki Zbrojnej na Armia Krajowa.

 

Dokument ten nawiązywał do rozkazu Naczelnego Wodza z 3 września 1941 r.; nie zachował się on jednak, ponieważ nie został przekazany z Oddziału VI Sztabu Głównego do archiwum Studium Polski Podziemnej. Dodajmy, iż nazwa "Armia Krajowa" została użyta przez Naczelnego Wodza w korespondencji z gen. Roweckim już w piśmie z 10 lutego, wyrażającym uznanie dla jego dokonań organizacyjnych.