2015

2015.08.01. -powstanie ok     1 sierpnia tego roku, jak zawsze, stawiliśmy się na Skwerze Szarych Szeregów w Kielcach aby uczcić pamięć Powstania Warszawskiego. Poza pocztem sztandarowym wystawiliśmy liczną grupę która przedstawiła rekonstrukcję historyczną drugiego szturmu na lotnisko bielańskie w którym brali udział żołnierze Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK. W oczekiwaniu na godzinę 17 przedstawiliśmy także historię 27 Pułku Ułanów AK, w którego barwach występujemy, który brał udział w powstańczych walkach, a swój szlak bojowy zakończył na ziemi świętokrzyskiej.

łop20     W niedzielę, 26 lipca 1944r., po raz pierwszy w powojennej historii przypomnieliśmy, z takim rozmachem, akcję opanowania Łopuszna przez oddział Armii Krajowej złożony z miejscowych konspiratorów, a dowodzony przez Komendanta Placówki Łopuszno Mieczysława Stęplewskiego „Sergiusz". Wydarzenie miało miejsce pod koniec lipca 1944r. (dokładna data nie jest znana).