łop20     W niedzielę, 26 lipca 1944r., po raz pierwszy w powojennej historii przypomnieliśmy, z takim rozmachem, akcję opanowania Łopuszna przez oddział Armii Krajowej złożony z miejscowych konspiratorów, a dowodzony przez Komendanta Placówki Łopuszno Mieczysława Stęplewskiego „Sergiusz". Wydarzenie miało miejsce pod koniec lipca 1944r. (dokładna data nie jest znana).

     Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z miejscowym Stowarzyszeniem Geniusz oraz władzą Gminy Łopuszno ustaliliśmy, że najlepszym terminem dla przypomnienia wydarzenia będzie 26 lipiec kiedy to w miejscowym kościele ma miejsce uroczystość odpustowa ku czci św. Anny. Proboszcz: Ks. Kanonik Ireneusz Jakusik z entuzjazmem podszedł do pomysłu i tak oto w kościele, na mszy o godzinie 12 stawiła się dwudziestoosobowa grupa Stowarzyszenia wprowadzona przez sztandar Korpusu Kieleckiego AK. Po mszy wzięliśmy udział w uroczystej procesji, a następnie na rynku zorganizowaliśmy, tak jak w 1944r., zbiórkę oddziału partyzanckiego. W obecności sztandarów, władz oraz mieszkańców przypomnieliśmy wydarzenia z lat wojny, a na zakończenie tej części uroczystości oddana została salwa honorowa.
     O godzinie 15.20, na miejscowym stadionie, miała miejsce rekonstrukcja historyczna przypominająca działania oddziału Henryka Dobrzańskiego „Hubal" oraz walki oddziałów partyzanckich na najbliższym terenie. Widowisko zostało zorganizowane tylko naszymi siłami, gościnnie stawili się jedynie członkowie GRH Helle Berg oraz ułani ze Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej. Widowisko oglądało ok. 1.5 tysiąca widzów, którzy na zakończenie minutą ciszy uczcili pamięć żołnierzy AK poległych i zamordowanych przez okupantów niemieckiego i sowieckiego.

     Organizatorem widowiska było Stowarzyszenie Geniusz, a zostało ono sfinansowane ze środków Powiatu Kielce, którym serdecznie dziękujemy.

Galeria SRH „Jodła": OGLĄDAJ.

Galeria zdjęć Darek Tomaszewski: OGLĄDAJ.

Galeria zdjęć Szkolna Grupa Rekonstrukcyjna: ODLĄDAJ.