2014

KOSSÓW2014     12 października 2014r. przeprowadziliśmy rekonstrukcję opowiadającą o walkach jakie oddziały 74pp Armii Krajowej stoczyły 27 października 1944r. pod Krzepinem i dzień później pod Kossowem w Gminie Radków, Powiat Włoszczowa. Obejżało ją około tysiąca widzów. Organizatorem uroczystości rocznicowych (łączyły one rocznicę walk 2 i 4pp AK pod Radkowem, które przypadały na 26 września) była Gmina Radków i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Radków.
W widowisku wzięło udział prawie 70 członków grup rekonstrukcyjnych, motocykle, niemieckie pojazdy, pirotechnika oraz samolot.

wisła04.10.2014     Od wystawienia warty przed tablicą poświęconą cichociemnemu, dowódcy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK ppłk A. Pilcha ps. "Góra"-"Dolina" delegacja Stowarzyszenia rozpoczęła 4 pażdziernika 2014r. swój udział w IV Pikniku Spadochroniarskim w Wiśle. Główny program miał miejsce na obiekcie skoczni narciarskiej gdzie m.in. wzieliśmy udział w wykładzie na temat ppłk Adolfa Pilcha, który wygłosił Maciej Downar Zapolski Prezes Zarządu Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego ŚZŻAK. Swój wyjazd zakończyliśmy spotkaniem z cichociemnym ppor Aleksandrem Tarnawskim "Upłaz" który uczestniczył m.in. w operacji "Ostra Brama".