wisła04.10.2014     Od wystawienia warty przed tablicą poświęconą cichociemnemu, dowódcy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK ppłk A. Pilcha ps. "Góra"-"Dolina" delegacja Stowarzyszenia rozpoczęła 4 pażdziernika 2014r. swój udział w IV Pikniku Spadochroniarskim w Wiśle. Główny program miał miejsce na obiekcie skoczni narciarskiej gdzie m.in. wzieliśmy udział w wykładzie na temat ppłk Adolfa Pilcha, który wygłosił Maciej Downar Zapolski Prezes Zarządu Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego ŚZŻAK. Swój wyjazd zakończyliśmy spotkaniem z cichociemnym ppor Aleksandrem Tarnawskim "Upłaz" który uczestniczył m.in. w operacji "Ostra Brama".