Już po raz 4 zorganizowaliśmy Piknik Historyczny w miejscowości Szewce. Dwugodzinne widowisko oglądało w dniu 18 września 2011, prawie 4 tysiące widzów. Uświetnił je dodatkowo koncert Andrzeja Kołakowskiego oraz liczne wystawy militarne.


W tej edycji przedstawiliśmy następujące epizody:
Epizod I czyli opowieść o Kampanii Jesiennej 1939 roku – scenariusz został oparty o historię bitwy pod Barczą i Kajetanowem.
Epizod II, czyli partyzancka przysięga. Liryczna opowieść o ostatnich walczących oddziałach Wojska Polskiego oraz pierwszych grupach partyzanckich, których pewnym spoiwem była przysięga.
Epizod III, czyli rekonstrukcja zamachu na niemieckiego funkcjonariusza na Białogonie. Historia mało znanej akcji przeprowadzonej przez grupę z późniejszego oddziału partyzanckiego Mariana Sołtysiaka „Barabasza”.
EPIZOD IV, czyli rekonstrukcja bitwy pod Szewcami. W tym roku przedstawiliśmy epizody z bitwy, które odbywały się poza „głównym terenem walki”. Potyczki osłonowe miały jednak dla samej bitwy bardzo ważne znaczenie, a dziś są niestety zapomniane.

Łącznie w widowisku wzięło udział 100 osób odtwarzających wojsko polskie, oddział AK, wojska niemieckie oraz cywilów (cieszy liczna, 10 osób grupa dzieci biorących udział w niektórych scenach). Na placu zaprezentowały się grupy z Puław, Radomia, Bydgoszczy, Końskich, Wołomina, Skarżyska-Kamiennej, GRH 4 pp z Kielc oraz członkowie SRH „JODŁA”. Uczestnicy widowiska, na jego zakończenie rozdali publiczności 2, 5 tysiąca specjalnych wydrukowanych przez nas kart przedstawiających unikatowe zdjęcie oddziału partyzanckiego stacjonującego w 1944 roku w Szewcach oraz opis głównego starcia bitwy w Szewcach.

 

W widowisku wykorzystano także dwa samochody: ciężarówkę i auto osobowe, dwa niemieckie transportery, 4 niemieckie motocykle, niemieckie działko.

 

Widowisko zorganizowaliśmy dzięki wsparciu finansowym: Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Jak zawsze pomocy w jego organizacji udzieliło nam także Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Nie odbyłoby się ono jednak bez wsparcia sponsorów oraz osób, którym chciałbym szczególnie podziękować. Są to: Mariusz Wertka, Jacek Łój, Dariusz Czarnecki, Marcin Adach, Robert Dudek, Grzegorz Piskorz, Michał Buczyński, Mariusz Terelak. Wszystkim im, a także wielu innym, serdecznie dziękuje.