W rocznicę bitwy w Białym Ługu (dziś teren Gminy Słupia Konecka) wzięliśmy udział w uroczystościach przypominających żołnierzy Armii Krajowej. Walczyły tam oddziały 25 pułku piechoty którego III batalion tworzyli żołnierze z 27 Pułku Ułanów w którego barwach występujemy. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem, ale odwiedziliśmy też miejsce pierwotnego pochówku żołnierzy. Miejsce bitwy odwiedziła młodzież szkolna z Wólki, Pilczycy i szczególnie nam bliska z Dobromierza, która na miejsce dojechała rowerami pokonując łącznie 50 kilometrów. Dziękujemy pocztom sztandarowym, a szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy, który wszystko zorganizował. Z naszej strony wystawiliśmy wartę ułanów przy pomniku oraz poczet do proporca dowódcy 27 Pułku Ułanów.