27 września wyjechaliśmy w daleką drogę do Braniewa aby wziąć udział w święcie 25-lecia istnienia 9 Brygady Kawalerii Pancernej, która dziedziczy tradycje 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego w którego barwach mamy zaszczyt występować. Wzięliśmy udział w części oficjalnej, ale także w widowisku "Od śladów podków po ślady gąsienic". W finałowej scenia na placy pojawiły się czołgi, konni oraz spieszeni.