23 sierpnia wystawiliśmy poczet do sztandaru "Kadrówki", który wziął udział w dorocznej pielgrzymce Związku Piłsudczyków na Jasną Górę. Wyjazd był tym bardziej miły, ze byliśmy na miejscu umówieni z Maćkiem Zapolskim, synem ostatniego dowódcy naszego pułku.