3 maja 2018 r., Kielce, wystawiamy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego AK "Jodła" w składzie: Anna Woźniak, Robert Dzierzgwa i Zygmunt Pęksyk. Zgodnie z porozumieniem z Wojskiem Polskim poczet zajął główne miejsce w kieleckiej Katedrze.