2016.09.18zgórsko     18 wrzęśnia 2016r. przypadała kolejna rocznica bitwy pod Szewcami, jaką oddziały AK stoczyły z Niemcami w 1944r. Przy niskiej temperaturze i padającym deszczu wzięliśmy udział w uroczystościach przed pomnikiem w Szewcach gdzie wystawiliśmy poczet sztandarowy i sekcję do salwy honorowej, a nastepnie przeprowadziliśmy (wspólnie z Gminą Sitkówka Nowiny) widowisko historyczne przedstawiające m.in. historie bitwy. Mimo fatalnej pogody wile osób przyszło poznać zapomnianą historię.