2019.09.24 ppp     25 września 2016r. wzięliśmy udział w uroczystościach rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w kieleckiej Katedrze po której przeszliśmy przed pomnik AK. Tym razem wystawiliśmy dwa poczty, jeden do sztandaru Korpusu Kieleckiego AK, a drugi do proporca 27 pułku ułanów.