2015.09.01IIwojna     Punktualnie o godzinie 12 rozległ się, 1 września 2015r., w Kielcach głos syren obwieszczając kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Stawiliśmy się wtedy na cmentarzu przed pomnikiem upamiętniającym obrońców Kielc z września 1939r. Poczet sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej w składzie: Anna Woźniak, Zygmunt Pęksyk i Dionizy Krawczyński, wraz z nieliczną grupą mieszkańców miasta, uczcił pamięć ofiar niemieckiej agresji.