2013

8_wrzenia_Chciny_319
     Około dwa tysiące widzów oglądało zorganizowane przez nas w dniu 8 września 2013 roku widowisko „II Wojna Światowa w Chęcinach". Widowisko odbyło się w ramach VI Pikniku Historycznego, ale w tym roku zorganizowaliśmy go po raz pierwszy w Chęcinach. Wspaniały plac został nam udostępniony przez Pana Władysława Kołkiewicza, któremu serdecznie dziękujemy.
Podczas widowiska przedstawiliśmy dwa epizody:
Epizod I: Wojsko Polskie, czyli walki z czasu Kampanii Obronnej 1939 roku – rekonstrukcja walk, jakie miały miejsce na ziemi świętokrzyskiej.

kielce_5_wrzenia_2013_042
     5 września 2013 zorganizowaliśmy widowisko historyczne pt.: "NIEMCY W KIELCACH". Współorganizatorem przedsięwzięcia było Wzgórze Zamkowe. Tematem opowieści były pierwsze dni okupacji niemieckiej w Kielcach ze szczególnym uwzględnieniem losów jeńców polskich przetrzymywanych m.in. w więzieniu przy ulicy Zamkowej i na niej samej. W finałowej scenie przedstawimy wydarzenia jakie miały miejsce 9 września kiedy to zostało tam zamordowanych 19 żołnierzy Wojska Polskiego.