wilczur1
24 listopada 2012 członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w realizacji kolejnego filmu dotyczącego Podziemia Niepodległościowego po 1945 roku w okolicy Kielc. Sławomir Mazur za bohaterów swojego filmu obrał porucznika Aleksandra Życińskiego ps „Wilczur” (zamordowany przez żołnierzy KBW 24 września 1948 roku w lesie koło Zgórska) oraz jego żonę Józefę ps „Zośka”. Zdjęcia realizowane były w więzieniu przy ulicy Zamkowej w Kielcach, w pomieszczeniach byłej Policyjnej Izby Dziecka (róg Staszica i Solnej) oraz w lasach w okolicy Zgórska.
W zdjęciach wzięli udział: Tomek i Zbyszek Gołuchowscy, Kamil Piątek, Tomasz Śmistek i Dionizy Krawczyński.