100_8692
Przy mogiłach 15 poległych żołnierzy Armii Krajowej pochowanych na cmentarzu w Olesznie, gmina Krasocin, rozpoczęły się 21 października 2012 roku uroczystości rocznicy bitwy stoczonej przez I Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów AK pod dowództwem cichociemnego     Eugeniusza    Gedymina    Kaszyńskiego,     wtedy  w stopniu kapitana. Bitwa miała miejsce 30 października 1944 roku. Po  uroczystościach  na cmentarzu   kolumna     uczestników  z pocztami sztandarowymi, na ich czele szedł poczet wystawiony przez Stowarzyszenie „JODŁA” ze sztandarem Korpusu Kieleckiego
„JODŁA” Armii Krajowej, udała się do miejscowego kościoła, w którym odprawiona został msza święta w intencji poległych, zamordowanych, zmarłych oraz żyjących jeszcze żołnierzy AK i NSZ. Kolejnym punktem uroczystości była akademia w Zespole Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie. To tam m.in. przemawiał Bolesław Ciesielski pseudonim „Farys II” podczas walk żołnierz 4 kompanii, uczestnik bitwy. Wreszcie uczestnicy uroczystości przejechali do odległego o 4 kilometry Chotowa gdzie znajduje się pomnik upamiętniający bitwę. Tam po części oficjalnej, przy wspólnym ognisku zakończyliśmy uroczystości.
Autorem zdjęć w naszej galerii jest Tomek Śmistek: http://www.jodla.org/galerie/category/38-oleszno-2012