dotyk_pomnik
Członkowie Stowarzyszenia w pełnym umundurowaniu wzięli udział w uroczystościach przy ulicy Mielczarskiego w Kielcach, które zorganizowało w dniu 19 października 2012 roku Liceum Ogolnokształcące im. Norwida. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym śmierć Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Opiekę nad pomnikiem sprawuje włośnie młodzież z liceum. My wystawiliśmy wartę honorową oraz poczet ze sztandarem Korpusu Kieleckiego AK "Jodła".Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na dziedzińcu więzienia przy ulicy Zamkowej.