kadrwka2012
W dniach 6-12 sierpnia 2012 roku, w 98 rocznicę wymarszu strzelców Józefa Piłsudskiego z Krakowskich Oleandrów, odbył się Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej.  W ramach Kadrówki wystawiliśmy, liczący 25 osób, pododdział kawalerii. 160 kilometrów trasy pokonało 10 konnych, 9-cio osobowa drużyna spieszonych ułanów oraz tabory. Uczestnicy kawaleryjskiego patrolu byli członkami: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”, Strzeleckiego Oddziału Kawaleryjskiego „BELINIAK” w barwach 27 Pułku Ułanów oraz Świętokrzyskiego Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w barwach 13 Pułku Ułanów.
6 sierpnia
O godzinie 9.45 w dniu 6 sierpnia 1914 roku, obalone zostały słupy graniczne pomiędzy zaborem austriackim, a rosyjskim. Punktualnie o tej właśnie godzinie rozpoczęły się uroczystości przy pomniku na trasie Kielce Kraków. Kawaleria już jest zmęczona, bowiem przewożenie koni ze stajni trwało przez całą noc. Mimo to wszyscy meldują się o czasie na uroczystościach. Po przejściu na poczęstunek w dworku w Michałowicach wszyscy wyruszyli na trasę do Słomnik.
Portal Internetowy Gminy Michałowice:
O godzinie 17 na Rynek w Słomnikach weszła cała kolumna marszowa wprowadzona przez spieszonych ułanów i kawalerię. Podczas uroczystości, które odbywały się przy Pomniku Ofiar Faszyzmu wystawiliśmy wartę honorową. Podczas uroczystości przeprowadzilismy także jej zmianę.
Portal Internetowy Gminy Słomniki:
Po zakończeniu uroczystości Kadrówka zakwaterowała się na miejscowym stadionie, ale my mieliśmy do pokonania jeszcze kilka kilometrów bowiem nasz nocleg zorganizowaliśmy tradycyjnie w Prandocinie.  Nocą przetrwaliśmy burzę. Strat nie odnotowano. W ramach dyscyplinowania uczestników wprowadzono karę stójki pod karabinem.  Najmłodsi zgłaszają się na ochotnika.
7 sierpnia
Kadrówka wkroczyła do Miechowa. Na czele oczywiście my. Na rynku przy pomniku warta na której stoją: Konrad Mazur i Patryk Krawczyński. Tradycją stało się, że w tym miejscu kwiaty przed pomnikiem składa dowodzący kawalerią Leszek Marcinkiewicz. Po uroczystościach poczęstunek w amfiteatrze i… w drogę. Piechota kwateruje w Książu Wielkim, a my w Rzędowicach.
Portal Internetowy Gminy i Miasta Miechów:
Portal Internetowy Powiatu Miechów:
8 sierpnia
Wchodzimy do Wodzisławia. Wartę przy pomniku Armii Krajowej, przed tablicą Czesława Bankiewicza „Skauta” – ułana z Pierwszej Kadrowej oraz na cmentarzu wystawia Andrzej Zelga oraz Jan Kaznowski.Tego dnia po uroczystościach jedziemy do Brzezin na pogrzeb majora Ignacego Skowrona, ostatniego z żołnierzy Westerplatte. Pocztem dowodzi Dionizy Krawczyński. Ostatni ze świadków odszedł na wieczną wartę. Podczas noclegu w Mierzawie odwiedza nas Piotr Bajon (z Jodły) z rodziną, a Leszek Ludwikowski grzeje bigos.
9 sierpnia
Witamy w Jędrzejowie. Przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Piłsudskiego w budynku gdzie dziś znajduje się Muzeum Przypkowskich wartę wystawia Jan Kaznowski oraz Wojciech Zalewski (oni także wystawiają wartę przy Dębie Niepodległości przed budynkiem Starostwa Powiatowego). Kolejną wartę, tym razem przed pomnikiem Armii Krajowej wystawiają: Antoni Zelga, Hubert  Krawczyński, Kamil Mietelski pod dowództwem Karola Więcaszka.
Echo Dnia:
Po uroczystościach przemarsz do Choin nad Nidą. Kawaleria dojeżdża całkowicie przemoczona. 13 Pułk gotuje… zalewajkę.
10 sierpnia
Postój w Choinach to czas odpoczynku. Kąpiele w rzece, jazda na oklep a wieczorem tradycyjne ognisko kawaleryjskie na które dojeżdża Robert Dudek z Jodły. Jak co roku ognisko odwiedza także Komendant Marszu Jan Józef Kasprzyk, który dziękuje za wspaniałą postawę. Odwzajemniamy się gromkim hura.
11 sierpnia
Zanim wejdziemy na rynek w Chęcinach gościmy w domu rodziców Jarka Tatarowskiego. Podczas Uroczystości wartę wystawia Andrzej Zelga oraz Wojciech Zalewski.
Portal Internetowy Gminy i Miasta Chęciny:
Po poczęstunku ruszamy do bliskich naszym sercom Szewc. Zanim zakwaterujemy się w gospodarstwie Franciszka Kłobuckiego odwiedzamy wraz z delegacją Kadrówki miejsce bitwy oddziałów AK z Niemcami. Wieczorem odwiedza nas Marcin Adach z Jodły, a Beliniacy pichcą barszcz.
12 sierpnia
Kilkugodzinne uroczystości w Kielcach. Na warcie stoi aż sześć osób. Jerzy Sienkiewicz otrzymuje medal „Pro Memoria”, a trzech członków naszego oddziału (Konrad Mazur, Wojciech Miszczuk i Tomasz Szpak) Odznaki Uczestnika Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej (przysługuje po przejściu trzech marszy). Na zakończenie, przed Pałacem Biskupów Krakowskich, tradycyjne spotkanie kawalerii z Karoliną Kaczorowską, wdową po Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim, która jest nami zauroczona.Miłe zakończenie, ale przed nami trudy rozwiezienia koni.
Echo Dnia:
Gazeta Wyborcza:
Radio Kielce:
ITV Kielce:
Strona Internetowa Urzędu Miasta Kielce:
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,6986,zakonczyl-sie-47-marsz-szlakiem-pierwszej-kompanii-kadrowej.html
TVP Kielce:
Portal Internetowy wPolityce:
Portal Internetowy Nasze Kielce:
NTV Kielce:
Zdjęcia w naszej galeri autorstwa Edyty Krawczyńskiej: