Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika w lesie koło miejscowości Siodła (Gmina Zagnańsk). W tym miejscu 15 sierpnia sformowany został 4 pp Legionów Armii Krajowej, który następnie udał się w marsz na odsiecz walczącej Warszawie.
Uroczystość prowadził Dionizy Krawczyński. Krzysztof Bąk oraz Zygmunt Pęksyk pełnili zaszczytną wartę przy pomniku, a inni członkowie stowarzyszenia wchodzili w skład pocztów sztandarowych. Miło, że po latach zapomnienia upamiętniane są miejsca związane z historią Armii Krajowej, zawsze przy takich uroczystościach pada pytanie:, kto stanie pod pomnikiem, gdy zabraknie j uż światków tamtych lat? Czas pokaże.

Portal Internetowy Gminy Zagnańsk: http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=8&artykul=1318&akcja=artykul