W związku ze śmiercią szeregowego Mateusza Sitka (żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej) , który zmarł z ran odniesionych podczas służby na granicy gdzie został ugodzony nożem Minister Obrony Narodowej ogłosił żałobę. W związku z tym 7 czerwca br. na proporcu Dowódcy 27 Pułku Ułanów zawieszony został kir. W ten sposób Proporzec brał udział w przypadających na ten dzień uroczystościach w Szkole Podstawowej nr.18 w Kielcach.