15 czerwca. Pandemia to nie powód aby zapominać o naszych bohaterach! Jednego dnia zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi dwie uroczystości: jedna poświęcona kieleckim artylerzystom a druga żołnierzom AK, którzy przeprowadzili udany zamach na Franza Wittka szefa siatki niemieckich agentów. W tych trudnych czasach na uroczystości przybyło wiele osób z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele. Dziękujemy wszystkim a szczególnie GRH 4 ppLeg ze Zbigniewem Kowalskim.