17 maja, w Katedrze Wawelskiej odbyły się uroczystości z okazji 85 rocznicy śmierci i pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie mogło zabraknąć licznej reprezentacji 27 Pułku Ułanów, z proporcem i wartą przy sarkofagu. W uroczystościach wziął udział minister Jan Kasprzyk. Foto: Józef Wieczorek.