Pomimo pandemii stawiliśmy się 30 kwietnia w Szańcu koło Anielina, w miejscu gdzie poległ major Henryk Dobrzański "Hubal" i jego luzak kapral Antoni Kossowski "Ryś". Stojąc na warcie stanowiliśmy asystę dla Jana Józef Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odwiedził Szaniec i uczcił pamięć bohatera.