1 marca w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu Gmina Kluczewsko zasadziliśmy dąb przypominający oficera 27 pułku Ułanów zamordowanego przez Sowietów. Dziękujemy społeczności szkolnej za pamięć. Przy warcie ułanów i w obecności proporca Dowódcy Pułku dąb zasadzili: poseł Bartłomiej Dorywalski, Robert Dzierzgwa - dyrektor ZSP Dobromierz, Damian Milczuszek - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Libera ResPublica oraz Dionizy Krawczyński. Wszystkim którzy przyczynili się do upamiętnienia oficera dziękujemy 

 Rotmistrz dyplomowany kawalerii Stanisław Kuczyński-Iskander Bej

Oficer 27 Pułku Ułanów i Wileńskiej Brygady Kawalerii

-urodził się 8 października 1907 r. w Dubośni (gubernia mohylewska) w Rosji jako syn Stanisława,

-w 1920 r. roku wraz z rodziną przybył do kraju i wstąpił do Państwowego Gimnazjum w Łunińcu, gdzie w 1926 uzyskał maturę,

- w latach 1926/27 studiował na Uniwersytecie Poznańskim (Wydział Prawa) oraz na Akademii Sztuk Pięknych,

-w 1927 r. zrezygnował ze studiów i wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie,

- po ukończeniu kursu unitarnego przyjęty do Szkoły Podchorążych Kawalerii (1928–30),

- 15 sierpnia 1930 r. promowany na podporucznika kawalerii z przydziałem do 27 pułku ułanów,

- dowodził plutonem, był instruktorem w pułkowej szkole podoficerskiej, w zastępstwie dowodził też szwadronem,

- 1 stycznia 1933 r. awansował na porucznika,

- w latach 1937–39 odbył studia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie,

-19 marca 1939 r. awansowany do stopnia rotmistrza,

- po uzyskaniu dyplomu (sierpień 1939 r.) zgodnie ze swym życzeniem otrzymał przydział do sztabu Wileńskiej Brygady Kawalerii na stanowisko oficera operacyjnego,

- podczas Kampanii Obronnej 1939 roku na dotychczasowym stanowisku w sztabie Wileńskiej Brygady Kawalerii

- 13 września 1939 r. (po rozbiciu macierzystej jednostki) z resztkami sztabu brygady dołączył do kombinowanej Brygady Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego,

- 22 września 1939 r. wszedł w skład Grupy Operacyjnej gen. Andersa,

- 27 września 1939 r., po rozwiązaniu grupy, wspólnie z gen. Andersem i gen. Plisowskim przedzierał się na południe,

- 29 września 1939 roku wraz z innymi oficerami dostał się do niewoli sowieckiej,

- osadzony w obozie Starobielsku,

Zamordowany w Charkowie.