Niedziela (2 lutego) w Jędrzejowie upamiętniono 76. rocznicę odbicia żołnierzy Armii Krajowej z siedziby gestapo. Akcja przeprowadzona w 1944 roku była dobrze przygotowana, a dzięki dokładnemu rozpoznaniu odbyła się bez strat własnych. Obchody poprzedziła msza święta w klasztorze po której udaliśmy się przed pomnik. Proporzec dowódcy 27 Pułku Ułanów przewodził sztandarom, a uroczystości perfekcyjnie zostały przygotowane przez władze samorządowe i miejscowe Koło ŚZŻ AK. Gratulujemy. Więcej zdjęć: Radio Kielce