Wysiłkiem wielu osób nagraliśmy film promujący Marsz. To nasz swoisty manifest. Manifest osób dla których najważniejszym dobrem jest Niepodległość. Prosimy o udostępnianie materiału. FILM