W dniach 6-12 sierpnia liczna grupa członków Stowarzyszenia wzięła udział w Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Część pokonywała trasę z Krakowa do Kielc konno, a część pieszo biorąc udział w zawodach marszowych, czy udzielając się w służbie porządkowej bądź kancelarii Marszu. Podczas uroczystości w Kielcach Tomek Ossowski został odznaczony Medalem Stulecia Niepodległości nadanym mu przez Prezydenta RP.