Mrożkiewicz Brzoza     25 września czteroosobowa reprezentacja Stowarzyszenia ze Sztandarem Korpusu Kieleckiego AK wzięła udział w ostatnim pożegnaniu ppłk Józefa Mrożkiewicza "Brzoza". W wieku 102 lat odszedł żołnierz Podobwodu AK Szydłów, a później 3 kompanii I batalionu 4 ppLeg. AK.
     Na zdjęciu poniżej: próba działania odbiornika ze zrzutu. Od lewej stoją: kpt. Piotr Kabata „Wujek", kpr. Józef Romański „Orsza", ppor. Józef Mrożkiewicz „Brzoza", ppor. Leon Stola „Dąb", st. sierż Władysław Buba „Potocki".