Wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej rozpoczęliśmy rozmowy z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny w celu ustawienia przy drodze Kielce – Chęciny, na wzniesieniu Czerwona Góra pamiątkowego głazu wraz z tablicą upamiętniającą zasadzkę zorganizowaną tam przez oddział AK pod dowództwem Zbigniewa Kruszelnickiego ps. ”Wilk” na Niemców w dniu 31 maja 1944 roku.