15 czerwca 1944 roku wydzielona grupa żołnierzy AK przeprowadziła w Kielcach udany zamach (była to już 13 próba) na Franza Wittka, szefa siatki niemieckich agentów. Wspólnie z Kieleckimi Patriotami oraz 10. Świętokrzyską Brygadą Obrony Terytorialnej uczciliśmy pamięć bohaterów dzień przed rocznicą, bowiem kolejnego dnia wzywały nas obowiązki i wyjazd na Wykus. Rozkaz likwidacji wykonali żołnierze AK, a w ewakuacji z miejsca walki brali udział żołnierze NSZ. 

HISTORIA KOLEJNYCH PRÓB LIKWIDACJI WITTKA

RELACJA Z WYDARZENIA