9 czerwca 2018 r., w Bliżynie pożegnaliśmy major Józefę Życińską "Zośka". Dwa lata temu w tym samym miejscu nieśliśmy trumnę z jej mężem "Wilczurem". Teraz salwą honorową pożegnaliśmy "Zośkę". Dla nas to SŁUŻBA.