Wycie syren przypomniało mieszkańcom Kielc, że 1 września to rocznica wybuchu II wojny światowej. Tego dnia, jak zawsze, wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej z którym wzięliśmy udział w uroczystościach. Foto Radio Kielce.