12 lutego br. obchodziliśmy 75 rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Podczas kieleckich uroczystości wystawiliśmy poczet do Sztandaru Korpusu Kieleckiego AK (Iwona Baran, Zygmunt Pęksyk, Mateusz Mendam). Po Mszy Świętej w Katedrze przeszliśmy w uroczystej defiladzie przed pomnik AK gdzie oddaliśmy hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystościach wziął udział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.