2020

24 lipca w Gorzkowie, koło Kazimierzy Wielkiej, pożegnano Krystynę Dobrzańską-Sobierajską, córkę legendarnego mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W ceremonii pożegnalnej wziął udział proporzec dowódcy 27 Pułku Ułanów w asyście pocztu w składzie: Anna Woźniak, Hubert Krawczyński i Robert Dzierzgwa. 

5 lipca odwiedziliśmy Wolę Grójecką i Ćmielów gdzie przypomnieliśmy historię z 1944 r. Kwaterujący w Woli oddział ze Zgrupowania Partyzanckiego "Nurta" pod dowództwem Tomasza Wójcika "Tarzan" oczekiwał na wykonanie akcji kolejowej na pociąg przewożący broń i amunicję. Dowódca oddziału działając wbrew poleceniom przełożonych pozostawał w okolicy poza wyznaczony czas. W wyniku donosu Niemcy dowiedzieli się o obecności oddziału i otoczyli wioskę. W wyniku walki poległo 37 żołnierzy. Uratowało się 15 oraz dwaj oficerowie (ppor. Józef Kempiński „Krótki” oraz ppor. Konrad Suwalski „Mruk”). przydzieleni na akcję ze sztabu Zgrupowania Partyzanckiego. 

25 czerwca 1940 r. miała miejsce ostatnia zbiórka Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego już bez poległego majora Dobrzańskiego "Huba". W rocznicę wydarzenia Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu, którego "Hubal" jest patronem. Uroczystości rozpoczęły się rankiem kiedy to delegacja organizatorów oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z ministrem Janem Józefem Kasprzykiem na czele udała się do Praczki - miejsca ostatniej zbiórki oraz do jednego z przysiółków wsi Bobrowniki gdzie poległ Franciszek Głowacz "Lis" jeden z żołnierzy "Hubala". Główne uroczystości odbyły się w kościele w Stanowiskach gdzie w obecności sztandarów, sekcji ułanów pod bronią, harcerzy oraz zaproszonych gości odprawiona została msza święta po której głos zabrał minister Kasprzyk. Tradycją uroczystości jest przemarsz na cmentarz. W tym roku w mniejszym, ze względu na pandemię gronie, także pomaszerowaliśmy. Z biało-czerwoną na czele i ze śpiewem na ustach. To było nasze święto! Święto ludzi którzy zwyciężyli! Na cmentarzu tradycyjny apel pamięci i salwa honorowa. I wreszcie wspólne zdjęcie sztandarów, ułanów, harcerzy i gości.

15 czerwca. Pandemia to nie powód aby zapominać o naszych bohaterach! Jednego dnia zorganizowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi dwie uroczystości: jedna poświęcona kieleckim artylerzystom a druga żołnierzom AK, którzy przeprowadzili udany zamach na Franza Wittka szefa siatki niemieckich agentów. W tych trudnych czasach na uroczystości przybyło wiele osób z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na czele. Dziękujemy wszystkim a szczególnie GRH 4 ppLeg ze Zbigniewem Kowalskim.

 

14 czerwca miały miejsce uroczystości na Wykusie gdzie kwaterowały Zgrupowania Partyzanckie "Ponury". Miały specyficzny przebieg ze względu na pandemię. Na te skromniejsze uroczystości przybyliśmy wystawiając dwa poczty do sztandaru Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i dowódcy 27 Pułku Ułanów. Dziękujemy wszystkim za spotkanie.