24 października. Krzeszowice, cmentarz gdzie jest pochowany rotmistrz Nurkiewicz, ostatni dowódca 27 Pułku Ułanów. Zmarł 40 lat temu. Dziś wystawiając asystę do proporca dowódcy pułku towarzyszyliśmy Maciejowi Nurkiewiczowi (syn dowódcy) i Wacławowi Drzewniakowi (kustosz grobu) podczas wizyty na cmentarzu. Odwiedziliśmy tez klasztor w Czernej gdzie zapaliliśmy znicze na grobie Romualda Warakomskiego, żołnierza AK, członka komórki legalizacyjnej Okręgu Wileńskiego.