7 października. W budynku Radia Kielce odbyła się uroczysta gala na której obecni byli laureaci tegorocznej edycji konkursu: Klub Odkrywców Miejsc Pamięci. Galę zaszczycili swoją obecnością wojewoda świętokrzyski, wicewojewoda, starosta konecki, senator Krzysztof Słoń, dyrektor Tadeusz Sikora oraz fundator głównej nagrody szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.