4 października. Marianna Cel bardziej znana jako "Tereska" jedyna kobieta żołnierz w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego "Hubal" pochodziła z nieistniejącej dziś wsi Budy (dziś w składzie wsi Cis) koło Rudy Malenieckiej. Pomimo pandemii stawiliśmy się przy pomniku kobiety której historia nie jest do dziś znana, podobnie jak miejsce i okoliczności śmierci. Po uroczystościach odwiedziliśmy także miejsce gdzie stał dom rodzinny "Tereski", a na zakończenie przejechaliśmy do pobliskiej Lipy gdzie z 22 na 23 czerwca 1940.r (w drodze na ostatnią zbiórkę oddziału) zginął podchorąży Antoni Bilski którzy w oddziale był dowódcą 2 plutonu piechoty. Wystawiliśmy poczet do proporca dowódcy 27 Pułku Ułanów w składzie: Robert Dzierzgwa, Anna Woźniak, Augustyn Bożęcki i Dionizy Krawczyński. Foto Jacek Bonarski.