27 września, rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach w Kielcach. Ten dzień to także święto WOT, a także data zejścia przedwojennego harcerstwa do konspiracji. Dobrze się stało, że o wszystkich tych datach pamiętano w Kielcach. Zdjęcie przedstawia sytuację już po uroczystościach: SRH 4 pp Leg, strzelcy z kieleckiej jednostki 2105, wojsko i SRH "JODŁA".