4 września, podczas uroczystych obchodów 20-lecia Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych (ONZ na Bukówce w Kielcach) licząca ponad dwadzieścia osób grupa Stowarzyszenia zaprezentowała potyczkę Wojska Polskiego z Niemcami, jaka odbyła się podczas wkraczania hitlerowców do Kielc we wrześniu 1939 roku.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt naszej sprawności organizacyjnej. Mimo iż decyzja o naszym udziale w uroczystościach zapadła zaledwie dwa dni wcześniej okazało się, że stawiła się duża grupa. Dotarła także ciężarówka i motocykl. Wielkie dzięki wszystkim za wysiłek.

Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych