12 osób ze Stowarzyszenia wzięło udział w dwudniowym MARSZU SZLAKIEM WALK LEGIONÓW POLSKICH RADOM – LASKI, który jest organizowany przez Leszka Marcinkiewicza. Poza kawalerią z Radomia w marszu Brala udział grupa z Kielc. Samochody kierowane przez Zygmunta Pęksyka i Marcina Adacha stanowiły kolumnę transportową zapewniającą zaopatrzenie uczestników marszu w żywność i napoje. Aneta Domagała zapewniła dowóz z Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej wystawy broni, którą opiekował się Tadeusz Sikora.
W przypadku grupy z Kielc, Marsz był bardziej jazdą, ale bez zaplecza nie da się przeprowadzić, żadnej tego typu imprezy. Inną sytuację mieli koledzy i koleżanki z kawalerii. Oni także jechali, poza chwilami kiedy łapali konie. Trudne sytuacje pokazały jednak, że niezależnie od środka transportu i miejsca zamieszkania członkowie Stowarzyszenia potrafią sobie pomagać i współdziałać ze sobą.