Newsy 2018

     3 czerwca 2018 r., dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miedziana Góra zorganizowaliśmy widowisko historyczne: Na szlaku "Wilka". Tradycyjnie już odbyło się ono na placu przy pomniku upamiętniającym śmierć Zbigniewa Kruszelnickiego "Wilk" i jego żołnierzy. Na zakończenie przed pomnikiem zostały złożone kwiaty i znicze, a nasza sekcja oddała salwę honorową upamiętniającą poległych żołnierzy Armii Krajowej.

     3 czerwca 2018 r., Łopuszno, wystawiony przez nas patrol konny w barwach 27 Pułku Ułanów AK wziął udział w organizowanej przez Gminę Łopuszno Paradzie Niepodległości. 

     3 czerwca 2018 r., wystawiliśmy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego AK "Jodła", który wziął udział w uroczystościach w Mominie, Gmina Waśniów. Są one związane z osobą pułkownika Jana Piwnika "Ponury", który urodził się niedaleko, a miejscowa szkoła nosi jego imię. W skład pocztu wchodzili: Anna Woźniak, Zygmunt Pęksyk i Jacek Bonarski. 

     3 maja 2018 r., Wodzisław Śląski, wystawiony przez nas pododdział wystąpił jako asysta do sztandaru Inspektoratu Rybnickiego ZWZ-AK podczas uroczystości Rocznicy Konstytucji 3 Maja i wybuchu trzeciego Powstania Śląskiego. Po uroczystościach tradycyjne już zdjęcie z przyjaciółmi z ZHR. Na zakończenie jeszcze rekonstrukcja i powrotna droga do domu. Dziękujemy za zaproszenie GRH "Powstaniec Śląski".

     3 maja 2018 r., Kielce, wystawiamy poczet do sztandaru Korpusu Kieleckiego AK "Jodła" w składzie: Anna Woźniak, Robert Dzierzgwa i Zygmunt Pęksyk. Zgodnie z porozumieniem z Wojskiem Polskim poczet zajął główne miejsce w kieleckiej Katedrze.

     30 kwietnia 2018 r., jak co roku, stawiliśmy się w Anielinie, w miejscu gdzie zginął major Henryk Dobrzański "Hubal". Dla nas ta uroczystość jest szczególna bowiem przypominamy wszystkim, że "Hubal" był także zastępcą Komendanta Okręgu Kielce Służby Zwycięstwu Polsce, a później Związku Walki Zbrojnej.