W przeddzień imienin Marszałka Piłsudskiego zameldowaliśmy się w Katedrze na krakowskim Wawelu gdzie wzięliśmy udział w uroczystej mszy świętej po której wierne sztandary pokłoniły się szczątkom naszego Wodza.